Ghost town 3ds max 2009

Örnek betik şu şekilde:

Kolaylıklar.

Little mix cannonball free

CSRF ve Authenticity Token

POST işlemi yapan form
POST işlemi yapan form

Parametreleri değiştirilmiş form.
Parametreleri değiştirilmiş form.

Sonuç olarak beklendiği üzere uygulama exception’a düştü ve hata verdi =>

Konfigürasyon: 

API Request:

API Request Sonucu:

 • :reset_session – Oturumu sıfırlar.
 • :null_session – Request esnasında yeni boş bir oturum sağlar ancak mevcut oturumu sıfırlamaz.

Detaylardan bir kaç ilginç nokta:

 1. Yeni bir Rails uygulaması oluşturduğunuzda “protect_from_forgery” metodu with: :exception ayarlı olarak geliyor.
 2. Rails 4’te => “protect_from_forgery” metodunu tek başına çağırdığınızda default davranışı “reset_session” şeklinde. Bknz: source.
 3. Rails 3’te => “protect_from_forgery” metodunu tek başına çağırdığınızda default davranışı “null_session” şeklinde.

GET mi – POST mu?

API Uygulamaları ve CSRF

1) JSON request’lerini protect_from_forgery’den muaf tut

Request =>

Response =>

Request =>

Response =>

Sonuç olarak vardığım en sağlıklı sonuç şu konfigürasyon ile oldu =>

2) API controller’larını protect_from_forgery’den muaf tut

Sadece index action’unu muaf tut =>

Controller’ı muaf tut =>

Diğer detaylar için metodun kaynak kodunu okuyabilirsiniz:

 

Kid ink is it you instrumental

Temel Bilgiler

Cluster

Node

Index

Type

Document

Shards & Replicas

Sharding iki sebepten ötürü önemlidir:

 1. Yığının yatak olarak bölünebilmesini ve ölçeklenebilmesini sağlar.
 2. İşlemleri shard’lar üzerinde (muhtemelen farklı node’lar üzerinde ki) bölmenize ve paralel işlemler yürütmenize olanak tanıyarak performans artışı sağlar.

 1. Herhangi bir shard veya node erişilemez olduğunda yüksek erişilebilirlik sağlar. Bu yüzden de, replica shard’lar asla kopyası olduğu shard ile aynı node üzerinde bulunmamalıdır!
 2. Aramalar tüm replikalar üzerinde paralel bir şekilde yürütülebildiği için, hızlı ölçeklenebilir arama sağlar.


Kurulum

ElasticSearch en iyi performans için Oracle Java’ya ihtiyaç duymaktadır.

ile java sürümü ve Oracle mı yoksa OpenJDK mı olduğu kontrol edilebilir.

OracleJDK

Ubuntu’da OracleJDK kurulumu:

 • Java8 environment variable’ları otomatik olarak SET etmek için şunu da kurun:

Elasticsearch deb paketi üzerinden kurulabilir. Kurmadan önce güncel dökümana bakınız:


Cluster İşlemleri

Cluster Sağlığı

Cluster’ın sağlık durumu curl ile (veya herhangi bir HTTP client ile) kontrol edilebilir.

Cluster Durumu

Cluster Stats

Node’ların Kontrolü

Indexlerin Kontrolü

Yeni Bir Index Oluşturma

Bir Dökümanı Indexe Ekleme

 • Dökümanı Index’e ID ile ekleme =>

 • Dökümanı Index’e ID’siz ekleme =>

Index’ten Dökümanı Görüntüleme

Bir Index’i Silme

Tüm Index’leri Silme

API Yapısı

Dökümanların Yerini Değiştirme

Dökümanları Güncelleme

Ayrıca herhangi bir document’e başka bir alanda ekleyebiliriz:

Dökümanları Silme

Tek bir dökümanı silme:

Bir kriterle eşleşen bütün dökümanları silme:

Bir Node’u Kapatma

Shard’ları Kontrol Etme

Dynamic Allocation


Konfigürasyon

 • Bir paket nereye kurulmuş görmek için:
 • Elasticsearch konfigürasyonu muhtemelen şurada olacak: